Reslundh

2018-04-19 -- 2018-04-19 Utflykt i Västra Götaland


2018-04-19 Skara Domkyrka

Skara Domkyrka har anor från 1000-talet, men den nuvarande stammar från 1300-talet.

 


2018-04-19 Skara Domkyrka

Ingången till kyrkan.

 


2018-04-19 Skara Domkyrka

Altaret.

 


2018-04-19 Skara Domkyrka

Här ligger negrafen then aedle och wälborne Erich Soop riddare och fordom överste över det Wästgöteska Cavalleriet hwilken herrans avsomnade Then 15 Martin anno 1632.

 


2018-04-19 Varnhems Klosterkyrka

År 1150 påbörjades uppförandet av klosterlyrkan i Varnhem under ledning av abboten Henrik. 1234 ödelade en brand hela klostret. Ett omfattande återuppbyggnadsarbete sattes i gång med understöd av Birger Jarl. Den nyrenoverade kyrkan stod klar under 1260-talet.

 


2018-04-19 Varnhems Klosterkyrka

 


2018-04-19 Varnhems Klosterkyrka

Klosterträdgården.

 


2018-04-19 Varnhems Klosterkyrka

Klosterträdgården.

 


2018-04-19 Birger Jarl

Här ligger Birger Jarl, Hertig Erik (Birgers son) och Änkedrottning Mechtild (Birgers andra hustru) begravda.

 


2018-04-19 Varnhems Klosterkyrka

Interiör.

 


2018-04-19 Trandansen

Trandansen vid Hornborgarsjön. Vid vårt besök var där omkring 4000 tranor plus ett litet antal gäss och andra fåglar.

 


2018-04-19 Trandansen

 


2018-04-19 Trandansen

 


2018-04-19 Trandansen

Bjurums kyrka syns i bakgrunden.

 


2018-04-19 Trandansen