Reslundh

2020-06-09 -- 2020-06-09 Borrås skåra och Näsbokrok


2020-06-09 Borrås skåra

Bergsklyftan är 100 meter lång, 10 meter djup och 0,5 till 2,5 meter bred. Den bildades genom en försvagning av berget för 100 miljoner år sedan. Det påstås att Väröborna i forna tider fick visa sitt mod genom att hoppa över klyftan. Det lär ha förekommit som anställningsprov av drängar vilka tvingades att hoppa över klyftan på ett inte alltför smalt ställe. En tradition sägs vara att brudgummen efter vigsel måste ta sin brud i famnen och hoppa över.

 


2020-06-09 Borrås skåra

GPS saknas 


2020-06-09 Borrås skåra

GPS saknas 


2020-06-09 Borrås skåra

Det sägs att när den siste går under sten ramlar den ner.

GPS saknas 


2020-06-09 Borrås skåra

GPS saknas 


2020-06-09 Borrås skåra

Uppe ovanför skåran.

GPS saknas 


2020-06-09 Borrås skåra

Uppe ovanför skåran

GPS saknas 


2020-06-09 Borrås skåra

GPS saknas 


2020-06-09 Borrås skåra

GPS saknas 


2020-06-09 Näsbokrok

Näsbokrok är ett naturreservat som ligger längst ut på Ölmanäshalvöns spets och är 90 hektar stort.

 


2020-06-09 Näsbokrok

GPS saknas 


2020-06-09 Näsbokrok

GPS saknas 


2020-06-09 Näsbokrok

GPS saknas