Reslundh

2020-07-02 -- 2020-07-02 Torpa Stenhus och Gianni Versace i Borås


2020-07-02 Torpa Stenhus

Innan vi besökte Torpa stenhus var vi i Gällstad och köpte två par byxor hos Ahman & Nielsen. Torpa stenhus är ett slott i Västergötland och är jämte Glimmingehus i Skåne en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar. Torpa är en så kallad enkelhusborg från 1400-talet som varit sätesgård för släkten Stenbock.

 


2020-07-02 Torpa Stenhus

 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Grå Frun

Grå frun sägs ha varit en dotter till en av borgens herrar för länge sedan. Hon skall ha blivit förälskad i en av fångarna som fadern tagit med hem från Danmark. När fadern fick veta detta dödade han fången varvid dottern blev sjuk av sorg och dog inom kort. Hon har därefter inte fått någon ro utan irrar nu omkring i slottets salar som en osalig ande.

GPS saknas 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Fängelsehålan

Bila.

GPS saknas 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Fängelsehålan

Hängsnara.

 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Fängelsehålan

Skambänk.

 


2020-07-02 Torpa Stenhus - trappa till Riddarsalen

GPS saknas 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Riddarsalen

GPS saknas 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Riddarsalen

Väggmålning.

 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Gustav Vasa

 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Gustav Vasas säng

Vid ett besök ska enligt sägnen Gustav Vasa ha sovit i denna säng.

GPS saknas 


2020-07-02 Torpa Stenhus - den inmurade flickan

Långt tillbaka i tiden bodde en riddare på Torpa. Denne hade två döttrar, varav den ena varit på en resa till Danmark. När hon kom hem därifrån berättade hon att pesten brutit ut i Danmark. Fadern lät då mura in henne levande i ett rum för att förhindra att pesten spred sig. Flickan sägs inte ha fått någon ro utan spökar i slottet.

GPS saknas 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Kungssalen

I kungssalen hölls det storslagna fester. Takmålningarna föreställer gudar från den romerska mytologin.

 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Kungssalen

Takmålning.

 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Kungssalen

Takmålning.

GPS saknas 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Kungssalen

Porträtt av greve Gustav Otto Stenbock, utnämndes till riksråd 1652. Om man ställer sig under detta porträtt vid midnatt och ropar på den honom skall enligt sägen slottet börja skaka så våldsamt att ingen kan stå upprätt -Alla skola falla till golvet-.

 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Köket

GPS saknas 


2020-07-02 Torpa Stenhus - Slottskapellet

 


2020-07-02 Torpa Stenhus

 


2020-07-02 Torpa Stenhus

Vi lämnade Torpa stenhus och satte kurs mot Borås Textilmuséum där vi skulle se på en utställning av Gianni Versace.

 


2020-07-02 Gianni Versace

Gianni Versace, född 2 december 1946 i Kalabrien, Italien, död 15 juli 1997 i Miami Beach (mördad), var en italiensk modeskapare.

 


2020-07-02 Gianni Versace

GPS saknas 


2020-07-02 Gianni Versace

 


2020-07-02 Gianni Versace

GPS saknas 


2020-07-02 Gianni Versace

 


2020-07-02 Gianni Versace

GPS saknas 


2020-07-02 Gianni Versace

 


2020-07-02 Gianni Versace

 


2020-07-02 Gianni Versace

GPS saknas 


2020-07-02 Gianni Versace

GPS saknas 


2020-07-02 Gianni Versace

 


2020-07-02 Gianni Versace

 


2020-07-02 Gianni Versace

 


2020-07-02 Gianni Versace

Klänning designad för prinsessan Diana.

 


2020-07-02 Gianni Versace

 


2020-07-02 Gianni Versace

 


2020-07-02 Gianni Versace

 


2020-08-16 Gianni Versace

GPS saknas