Reslundh

2021-06-19 -- 2021-06-19 Danska fall naturreservat


2021-06-19 Karta

Strax söder om Simlångsdalen ligger Prästafallet och Danska fall i ån Assman. Fallhöjden från Danska fall till åns utlopp i Bredaredssjön flera hundra meter bort är 36 meter. Ån bildar flera vackra forsar och fall längs vägen. Vi följde stigen markerad med svarta prickar, totalt 2,5 kilometer.

 


2021-06-19 På väg genom bokskogen

 


2021-06-19 På väg genom bokskogen

 


2021-06-19 På väg genom bokskogen

 


2021-06-19 På väg genom bokskogen

 


2021-06-19 På väg genom bokskogen

 


2021-06-19 Prästafallet

Här hade prästen Jöran Fries i Bredared kvarnverksamhet på 1660 talet. Han hade förut varit pastor i Jutland men råkat i onåd och som en följd därav blivit transporterad till Bredared. Eftersom han var alltför tillgiven den katolska läran och böjd att lägga sig i statsangelägenheter blev han efter en tid avsatt från Bredareds pastorat

 


2021-06-19 Prästafallet

 


2021-06-19 På väg genom bokskogen längs Assman

 


2021-06-19 På väg genom bokskogen längs Assman

 


2021-06-19 Bakom rotvältan

 


2021-06-19 Danska fall

Benämningen Danska Fall har gamla anor och knyter an till skånska kriget som utkämpades mellan Danmark och Sverige under andra halvan av 1670-talet. Skrönan berättar att en grupp av den besegrade danska hären flydde uppströms Fylleån efter nederlaget vid Fyllebro 1676. De gömde sig i skogarna kring fallet, men svenskarna var dem hack i häl och jagade ut danskarna på en illa byggd bro över ån. Bron brast och åtskilliga danskar föll ner och drunknade i det forsande vattnet.

 


2021-06-19 Danska fall

 


2021-06-19 Danska fall

 


2021-06-19 Danska fall

GPS saknas 


2021-06-19 Välförtjänt fika