Reslundh

2021-06-24 -- 2021-06-26 Öland


2021-06-24 På Ölandsbron

Vi startade från Billdal klockan 07:18 och 11:42 siktade vi Öland från Ölandsbron.

 


2021-06-24 Vida

En mil söder om Borgholm ligger Vida konsthall & museum. Här visas glas, keramik, skulptur samt måleri av Ulrica Hydman-Vallien och Bertil Vallien.

 


2021-06-24 Bertil Vallien

 


2021-06-24 Bertil Vallien

 


2021-06-24 Bertil Vallien

 


2021-06-24 Bertil Vallien

 


2021-06-24 Ulrica Hydman-Vallien

 


2021-06-24 Ulrica Hydman-Vallien

 


2021-06-24 Ulrica Hydman-Vallien

 


2021-06-24 Ulrica Hydman-Vallien

Efter besöket på Vida körde vi till Borgholm. Där åt vi först en försenad lunch och gick sedan en promenad längs gågatan ner till hamnen.

 


2021-06-24 Störtlinge kvarnar

Vi fikade vid Störtlinge kvarnar. Vädret var behagligt fastän solen inte sken.

 


2021-06-24 Störtlinge kvarnar

Störtlinge kvarnar är Ölands längst bevarade kvarnrad. Kvarnarna är så kallade stubbkvarnar. På dessa vrids hela kvarnhuset efter vinden. Endast underredet, stubben, är jordfast.

 


2021-06-24 Ismantorps borg

Ismantorps borg är en ringborg med nio portar i en mur med en omkrets på 400 meter. Innanför murarna finns 95 husgrunder. Borgen byggdes och brukades under järnåldern, mellan 300 - 600 eKr.

GPS saknas 


2021-06-24 Ismantorps borg

GPS saknas 


2021-06-24 Karum alvar - Noaks ark

Skepssättningen Noaks ark har höga stenar i för och akter. Den är från yngre bronsåldern, 1100 - 500 fKr.

 


2021-06-24 Karum alvar

Rest sten över grav från äldre järnåldern, 500 fKr - 400 eKr.

 


2021-06-24 Karum alvar - Odens flisor

Odens flisor är namnet på denna grav. Ingen vet hur gammalt namnet är, men graven är från yngre järnåldern, 400 - 1050 eKr.

 


2021-06-24 Halltorps gästgiveri

Strax för klockan sex checkade vi in på Halltorps gästgiveri. Här ska vi bo i två nätter.

 


2021-06-25 Guldbröllopp

Idag firar vi guldbröllopp, vi gifte oss i Reslövs kyrka midsommarafton 25 juni 1971 och idag är det midsommarafton 25 juni 2021.

 


2021-06-25 Solliden

Efter champagne och frukost körde vi till Solliden.

 


2021-06-25 Solliden - Italienska trädgården

 


2021-06-25 Solliden - Bertil Vallien

Gatekeeper - en utställning av Bertil Vallien i Engelska parken. ”Taket är en blå himmel. Golvet är grönt gräs. Väggar är årstidens färger. Stora skulpturer med glasets begränsningar. Järnet är tillägg. De konkurrerar, stöttar, sammanbinder och bildar ett sammanhang. En prunkande boning är centrum. Omgiven av manshöga gestalter bärandes förglasade minnen. Väktare. Spåmän på höga stolar. Ljusets påverkan ger magin i glaset: reflekterar, omsluter, förför. Spår av något som var där – blev fångat! Eller bara försvann? Glas äter ljus!” – Bertil Vallien

 


2021-06-25 Solliden - Bertil Vallien

 


2021-06-25 Solliden - Bertil Vallien

 


2021-06-25 Solliden - Bertil Vallien

GPS saknas 


2021-06-25 Solliden - Bertil Vallien

 


2021-06-25 Solliden - Bertil Vallien

 


2021-06-25 Solliden - Bertil Vallien

 


2021-06-25 Solliden - Holländska rosenträdgården

 


2021-06-25 Borgholms slott

Den ursprungliga kastalen uppfördes under 1100-talet innanför en kraftig ringmur. Under medeltiden byggdes borgen ut i flera etapper. Kung Johan III utsåg arkitekten Dominicus Pahr att 1572–92 förvandla det gamla fästet till ett renässansslott. Under Kalmarkriget 1611–1613 totalförstördes slottet och den svenske tronföljaren, blivande kung Karl X Gustaf, anlitade tidens ledande arkitekt Nicodemus Tessin den äldre att bygga om slottet till ett strängt och enhetligt palats i barockklassicistisk stil. En våldsam brand bröt ut den 14 oktober 1806 och förvandlade slottet till den ruin vi ser i dag.

 


2021-06-25 Borgholms slott

 


2021-06-25 Borgholms slott

 


2021-06-25 Borgholms slott

 


2021-06-25 Kaffepaus utanför Borgholms slott

 


2021-06-25 Kvarnkungen

Kvarnkungen är Skandinaviens största stubbkvarn. Den är en tullkvarn, vilket innbär att bönderna kunde komma och mala sin säd mot en avgift, en tull, oftast i natura. I sina egna mindre kvarnar malde bönderna havre och korn till djurföda. Till Kvarnkungen gick man när man skulle mala vete och råg till mjöl.

 


2021-06-25 Kvarnkungen

 


2021-06-25 Kvarndrottningen

Drottningen, som står ett hundratal meter från Kvarnkungen, är en så kallad holländarkvarn. Dess konstruktion skiljer sig från stubbkvarnens genom att det är bara den översta delen, hättan, som är vridbar. Drottningen var en tullkvarn.

 


2021-06-25 Kvarndrottningen

 


2021-06-25 Gråborg

Fornborgarna på Öland var i bruk 300 - 700 eKr. Idag finns femton kvar, med det kan ha funnits ett tjugotal. Gråborg är den största.

 


2021-06-25 Gråborg

GPS saknas 


2021-06-25 Gråborg

 


2021-06-25 Sankt Knuts kapell

Sankt Knuts kapell ligger alldeles i närheten av Gråborg. Kapellet började byggas i slutet av 1100-talet och övergavs i början av 1500-talet. Namnet berättar att kapellet helgats åt Sankt Knut, kanske fanns här också reliker, kvarlevor efter helgonet. Det enda av inredningen som är bevarad är altarskåpet som idag står i Algutsrums kyrka.

 


2021-06-25 Stora Alvaret - vy mot Kritmossen

Från Gråborg och Sankt Knuts Kapell körde vi vidare mot Alvaret som vi korsade från Brundeby i öst till Resmo i väst.

 


2021-06-25 Stora Alvaret - vy mot Frösslundamossen

 


2021-06-25 Stora Alvaret - på väg till Möckelmossen

 


2021-06-25 Stora Alvaret - Möckelmossen

Möckelmossen är en grund sjö med rikt fågelliv. Nu på sommaren verkar sjön vara helt torrlagd.

 


2021-06-25 På väg till Mysinge gravhög

 


2021-06-25 Mysinge gravhög

Mysinge gravhög är en av Ölands största gravhögar. Den har inte grävts ut, men 2004 gjordes en undersökning med jordradar. Under jorden och torven finns ett stort stenröse, vilket tyder på att högen är från äldre bronsålder, 1800 - 1500 fKr.

 


2021-06-25 Algutsrums kyrka

 


2021-06-25 Algutsrums kyrka - altarskåpet

I Algutsrums kyrka finns altarskåpet från Sankt Kunts kapell bevarat.

 


2021-06-25 Campagne före middag

Skål!

 


2021-06-25 Midsommarbuffé

Vi avslutade guldbröllopsdagen med midsommarbuffé på Halltorps gäsgiveri.

 


2021-06-26 Linnéträdgården i Växjö

Det regnade när vi körde från Halltorps gästgiveri. På vägen hem besökte vi Linnéträdgården i Växjö. Trädgården var inte stor med desto svårare att hitta!

 


2021-06-26 Linnéträdgården i Växjö

Från Linnéträdgården körde vi, efter kaffepaus vid Boasjön, direkt hem.